آموزش تعمیرات الکترونیک

آموزش اصول تعمیرات الکترونیک

محتوای فیلم آموزشی زیر شامل مطالب زیر است:

شناخت قطعات

تست و عیب یابی

نحوی قرارگیری در مدار و عملکرد آنها

آموزش عملی کار با ابزار کار

و در پایان چند مدارکاربردی و عملی تعمیر آن ، آموزش داده می شود.

بخشی از فیلم آموزش تعمیرات الکترونیک

فیلم آموزش اصول تعمیرات الکترونیک

بهرام علیزاده

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه شما پس از بررسی تیم الکتروهوش در سایت قرار میگیرد
دیدگاه‌ها

*
*