دوره آموزش تعمیرات الکترونیک

توضیحات مدرس این دوره: دوره آموزش تعمیرات الکترونیک شامل ۸ ساعت فیلم آموزشی به روش جدید و با تجهیزات روز می باشد. این دوره حاصل ۶ سال تجربه بنده در حوزه تعمیرات الکترونیک، دستگاه های صوتی و تصویری، تلویزیون، و دستگاه های صنعتی و پزشکی و همچنین چندین سال تحصیل در دانشگاه در رشته الکترونیک … ادامه خواندن دوره آموزش تعمیرات الکترونیک