الکتروهوش

نشان دادن سطح مایعات مخزن

نشان دادن سطح مایعات مخزن با استفاده از ترانزیستور

مدار

 

قطعات مورد نیاز:

ترانزیستور BC548-Q1، Q2، Q3، Q4

مقاومت R1، R2، R3، R4-2.2kohms

اهم R5، R6، R7  = ۱۰۰

قرمز (LED3)، سبز (LED1)، زرد (LED2)

فلز تماسی – M1، M2، M3، M4.

فیلم آموزشی چند مدار تغذیه خطی۱۲ولت

کار کرد مدار:

این مدار برای نشان دادن سه سطح آب ذخیره شده در مخزن طراحی شده است: کم، اما نه کاملا خالی، نیمه و کامل، اما نه بیش از حد پر.

هنگامی که در مخزن آب وجود ندارد، تمام LED ها به عنوان نشانه ای از این که مخزن کاملا خالی است خاموش است.

هنگامی که سطح آب افزایش می یابد و به M2 می رسد، آب به عنوان عامل تماس بین M1 و M2  عمل می کند.

این تماس ترانزیستور Q1 را روشن می کند و چراغ سبز شروع به تابش می کند. همانطور که سطح آب همچنان افزایش می یابد و به نصف مخزن می رسد، M3 با آب تماس می گیرد و یک ولتاژ کوچک از M1 دریافت می کند.

سری فیلم آموزش تعمیرات الکترونیک به صورت کاملا کاربردی ویژه بازار کار همراه با کار عملی

در نتیجه، Q2 روشن می شود و LED زرد روشن می شود. هنگامی که آب در مخزن  افزایش یابد ، M4 نیز با M1 اتصال الکتریکی با جریان خیلی کم پیدا می کند و هر دو Q3 و Q4 روشن می شوند. و چراغ قرمز روشن می شود و همچنین زنگ با زنگ هشدار به عنوان نشان می دهد که مخزن پر است و پمپ آب یا موتور را می توان با استفداه از یک مدار دیگر خاموش کند و مدار دیگر را میتوان طوری طراحی کرد که ولتاژ آن از روشن شدن چراغ قرمز تامین کند.

مهندس علیزاده

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *